• Kostnadsfritt webinarium – Vägen till Sales Excellence den 24/9 kl. 8.30–09.30

  Webinarium sker via ZOOM 

  Anmälan på vår hemsida.

   

 • BRA SÄLJRESULTAT - Hyr in säljare på kort eller lång tid 

  Vi skiljer oss från traditionella bemanningsföretag på flera punkter vad gäller uthyrning. Eftersom vi arbetar med säljare är vi väldigt måna om att våra konsulter presterar bra säljresultat hos dig. Därför följer vi upp och står beredda att coacha säljaren vid behov. 

 • Om våra utbildningar - Referenser

  " En bra mix och väl riktad information. Fantastisk inlevelse av kursledaren, jätte bra! "

  Jonas Magnusson, SOS Alarm Sverige AB

   

  " Bra kurs. Väl genomarbetat. Många saker som kan appliceras i yrkes och privatlivet "

  Pär Åkesson, Gullviks AB

 • Om våra utbildningar - Referenser

  "Passade mig precis med konkreta & praktiska övningar och tips"

  Lena Andersson, MuM Consulting AB

   

  "Inspirerande, lärorikt och nyttigt"

  Johan Liljeholm, Colly Filtreringsteknik AB

 • Sales Excellence – En kraftfull väg till ökad konkurrenskraft

  Ny teknik och nya beteenden hos kunderna har skapat en situation där gamla säljmetoder och strategier inte längre fungerar optimalt.

  Sales Excellence är ett mindset och ett beteende som måste avspegla sig i hela organisationen.

  Därför behöver hela organisationen regelbundet träna på de beteenden som driver Sales Excellence.

  Sales Excellence
 • Alla våra utbildningar är även digitala

 • Säljchefsutveckling

  I år håller vi säljchefsutveckling på Mallorca.

  Ladda ner en PDF med information eller boka direkt!

  Läs mer

 • SÄLJKOMPETENS

  - din säljpartner

  Säljkompetens är ett företag som är specialiserat i att utveckla säljorganisationer

   

  Kundreferens om kursen Säljledning och coaching

  "Mycket bra kursledare. Bästa kursavsnitten säljcykler, mål, coaching och leda säljmöten" 

  Peter Lomnici - Metso Sweden AB

  Läs mer

 • SÄLJKOMPETENS

  - din säljpartner

  Säljkompetens är ett företag som är specialiserat i att utveckla säljorganisationer.

  Kundreferens om säljutbildning

  " Otroligt kunnig kursledare i samtliga kursavsnitt "

  Sebastian Nagel - Swedbank 

   

  Läs mer om oss

  Säljkompetens

                      Sales Excellence 

 

 

Sales Excellence – En kraftfull väg till ökad konkurrenskraft

 

Dagens affärsklimat är mer föränderligt och tuffare än någonsin.

Ny teknik och nya beteenden hos kunderna har skapat en situation där gamla säljmetoder och -strategier inte längre fungerar optimalt.

Sales Excellence är inte en titel eller modeord.

Sales Excellence är ett mindset och ett beteende som måste avspegla sig i hela organisationen. Därför behöver hela organisationen regelbundet träna på de beteenden som driver Sales Excellence.

 

Vi har identifierat 7 steg på vägen mot Sales Excellence:

Steg 1: Att definiera Sales Excellence internt

Steg 2: Definiera byggstenarna i Sales Excellence-strategin (”Hur är vi när vi är excellenta”)

Steg 3: Identifiera ett nuläge baserat på extern input från kunder och intern input från medarbetare

Steg 4: Identifiera målsättning/önskat läge

Steg 5: Prioritera nyckelaktiviteter

Steg 6: Implementera de prioriterade aktiviteterna

Steg 7: Mät regelbundet utfallet inte bara i ekonomiska termer utan även nya ”excellenta beteenden” hos medarbetarna

Ett Sales Excellence-arbete är ett maratonlopp, med många parallella processer där det krävs motivation, uthållighet och kunskap för att hålla rätt kurs.

Första steget med oss mot Sales Excellence

När vi startar ett Sales Excellence-projekt börjar vi alltid med att ta tempen på företaget. En noggrann analys av nuläget ger en

tydlig överblick av vad som kan förbättras. När vi skapat en bild av er verksamhet kan vi peka på vilka nycklar som behövs för att

effektivisera företagets säljresurser och öka försäljningen.

Den här delen kallar vi Sales Excellence Start, och är lämplig för dig som vill få hjälp med att dels komma igång med arbetet,

dels att förstå vilka insatser som ska prioriteras.

Nästa steg i vår process är att tillsammans med er utarbeta en målsättning med projektet. En startpunkt och en målbild somsamtliga i projektet känner

till och delar. Därefter skapas handlingsplanen för det kommande året. Här tittar vi på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart.

Härifrån är varje projekt unikt. Inget företag är det andra likt och ett skräddarsytt upplägg är nödvändigt för att nå uppsatta mål.

Kontakta oss idag för en diskussion om hur vi kan bidra till era framtida framgångar! 08-20 05 20

 

Försäljning underprioriteras

Många företag satsar stora summor på att utveckla produkter, bygga upp organisationen och marknadsföra med massiva kampanjer. Tyvärr glömmer företagare ofta bort att planera hur försäljningen skall gå till. Den praktiska handlingen att få ut produkten eller tjänsten på marknaden är en av de allra viktigaste delarna av kedjan.

Professionell vägledning

Vårt företag heter Säljkompetens eftersom vi har specialiserat oss på försäljning. I och med att vi har arbetat med säljeffektivisering sedan 1998 är våra tekniker baserade på erfarenhet och kompetens. Vi har byggt upp säljorganisationen hos åtskilliga företag genom helhetslösningar som kombinerar effektiviseringsarbete med utbildning och smart rekrytering.

Tar tempen och ordinerar rätt medicin genom säljstrategier

När vi startar ett konsultuppdrag börjar vi alltid med att ta "tempen" på företaget. Med det menas att vi går igenom säljstrategi, säljarnas metodik, coachingen och säljledningen. En noggrann analys av dagsläget ger en tydlig överblick av vad som kan förbättras. När vi skapat en bild av din verksamhet påbörjar vi arbetet med att effektivisera företagets säljresurser och öka försäljningen markant.

Om du tror på din produkt, utstrålar positiv energi och har kunden som utgångspunkt är dina förutsättningar goda. En komponent det är lätt att glömma är fokus, vilket är absolut nödvändigt för att din försäljning ska öka. Våra tips och metoder ger en tydlig handlingsplan för olika sorters situationer. 

Värdeförsäljning - Value Selling är vår specialitet.

DISC Beteendeanalyser

Hur ni får ut maximalt av era medarbetare och kunder

 • Varför fungerar vissa medarbetare bättre än andra?
 • Varför har vissa chefer grupper som fungerar väl utan större ansträngning medan andra ständigt har fullt upp med att få sina att fungera?
 • Varför verkar vissa säljare älska nykundsarbete medan andra föredrar befintliga kunder?
 • Varför uppskattar vissa medarbetare förändringar medan andra kraftfullt motsätter sig samma förändringar?

 

Givetvis; träning, erfarenhet, kunskap och utbildning är viktiga faktorer. Trots detta är det så att skillnaden mellan bra och sämre resultat, mellan att tycka om sitt arbete eller att vara omotiverad, ofta kan förklaras med en persons beteende. För att bli och fortsätta vara framgångsrik i en roll, måste personens beteende stämma överens med det beteende som krävs för rollen. Så, hur får jag då insikt i en persons beteende?

För att bistå med detta använder Säljkompetens AB the TTISI Personal Style Analysis. Denna analys använder DISC-systemet. Detta system möjliggör en objektiv observation och beskrivning av beteenden. Det är baserat på DISC-teorin av den amerikanske psykologen Dr. William Moulton Marston och dr. Carl Gustav Jung. Det mäter:

 • Hur människor hanterar problem och utmaningar
 • På vilket sätt vi väljer att influera andra människor
 • Människors reaktioner på förändringar och tempoväxlingar
 • Sättet människor förhåller sig till regler andra satt upp

Över hela världen är DISC-systemet ett av de mest använda sätten att mäta detta.  

 

 

Hemsida skapad av KA Webbyrå