• Alla våra utbildningar är även digitala

 • Att sälja i tuffa tider - Träningsläger 18-19 mars 2021

  Ett praktiskt inriktat träningsläger där du tar med ditt eget kundcase och sen applicerar allt du gör under dessa 2 dagar på din utvalda kund. Detta i syfte att gå från att veta hur du skall göra till att behärska det och applicera det i varje kundmöte.
  Målet och syftet är att ge er idéer & verktyg ni direkt kan applicera på er försäljning. Läs mer och boka på hemsidan.

 • Vi har tagit fram våra första onlineutbildningar!

  Onlineutbildningar; Skriva strategiska offerter och vinna fler affärer + Affärsmannaskap 1

  Se mer och boka kursen på https://saljkompetens-s-school-1981.thinkific.com/

 • BRA SÄLJRESULTAT - Hyr in säljare på kort eller lång tid 

  Vi skiljer oss från traditionella bemanningsföretag på flera punkter vad gäller uthyrning. Eftersom vi arbetar med säljare är vi väldigt måna om att våra konsulter presterar bra säljresultat hos dig. Därför följer vi upp och står beredda att coacha säljaren vid behov. 

 • Om våra utbildningar - Referenser

  " En bra mix och väl riktad information. Fantastisk inlevelse av kursledaren, jätte bra! "

  Jonas Magnusson, SOS Alarm Sverige AB

   

  " Bra kurs. Väl genomarbetat. Många saker som kan appliceras i yrkes och privatlivet "

  Pär Åkesson, Gullviks AB

 • Om våra utbildningar - Referenser

  "Passade mig precis med konkreta & praktiska övningar och tips"

  Lena Andersson, MuM Consulting AB

   

  "Inspirerande, lärorikt och nyttigt"

  Johan Liljeholm, Colly Filtreringsteknik AB

 •  

                                                           DISC

  Beteendeanalyser - För Säljare

 • Säljchefsutveckling

  I år håller vi säljchefsutveckling på Mallorca.

  Ladda ner en PDF med information eller boka direkt!

  Läs mer

 • SÄLJKOMPETENS

  - din säljpartner

  Säljkompetens är ett företag som är specialiserat i att utveckla säljorganisationer

   

  Kundreferens om kursen Säljledning och coaching

  "Mycket bra kursledare. Bästa kursavsnitten säljcykler, mål, coaching och leda säljmöten" 

  Peter Lomnici - Metso Sweden AB

  Läs mer

 • SÄLJKOMPETENS

  - din säljpartner

  Säljkompetens är ett företag som är specialiserat i att utveckla säljorganisationer.

   

  Kundreferens om säljutbildning

  " Otroligt kunnig kursledare i samtliga kursavsnitt "

  Sebastian Nagel - Swedbank 

   

  Läs mer om oss

Rekryteringsprocessen

1. Kravprofil

Det första steget i rekryteringsprocessen är upprättande av en kravprofil. Uppdragsgivarens krav vad det gäller utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper dokumenteras och dessutom går vi igenom vilka arbetsuppgifter personen ifråga skall utföra. Kravprofilen används sedan som mall genom hela rekryteringsprocessen.

2. Sökning

När kravprofil har upprättats påbörjas grovarbetet i rekryteringen – sökningen. Vi har ett antal kanaler som vi använder oss av för att hitta rätt person:

Databassökning
Till vårt förfogande står vår databas med ca 1500 meriterade säljare (registrerade de senaste tre åren). 

Internet
Säljkompetens är en välrenommerad karriärspartner för många säljare som kontinuerligt besöker vår hemsida. 

Annonsering
För att öka urvalet av kandidater kan vi genomföra annonseringar i dagspress eller i fackpress. 

Kontaktnät
Vi har genom åren varit i kontakt med många säljkompetenta personer.

3. Urval

När så vi har fått fram ett antal kandidater gör vi ett urval med kravprofilen i åtanke. Lämpliga kandidater kontaktas och kallas till intervju.

4. Intervjuer

I intervjuerna gör vi de mer djupgående undersökningarna av kandidaternas lämplighet för tjänsten. Det är även motiverat att kontrollera vilka målsättningar kandidaterna verkligen har och hur pass drivna och engagerade de är.

5. Presentation av kandidater

När vi så är klara med alla urvalsprocesser är det dags att presentera kandidaterna för uppdragsgivaren. Ytterligare samtal förs mellan kandidaten och uppdragsgivaren och en introduktion till företaget sker.

6. Slutkandidater

Innan anställning slutförs tar vi alla referenser för att kontrollera att de uppgifter som framkommit under intervjuer och tester är korrekta. I regel tas två referenser och när man har fått in tillfredställande uppgifter finns det möjlighet att göra slutliga personlighetstester om så önskas. När så alla kort har fallit på plats och en lämplig person har valts ut är det dags för anställning.

Hemsida skapad av KA Webbyrå