Praktisk kundbesöksbokning

Varva teori och praktik för omedelbara resultat

I denna tvådagarsträning fördelar vi tiden jämt mellan teoripass kring hur säljare kan boka besök effektivt och praktikpass där vi ringer skarpt och bokar möten med egna prospects och kunder.

Många företag upplever att de har goda möjligheter att göra affärer när de väl träffar kunderna. Svårigheten ligger i att nå ut till kunderna och boka besök. Även erfarna säljare anser ofta att det är besvärligt att boka kundbesök, framförallt när det gäller nya kunder.

Vem passar kursen för?

Kursen vänder sig till alla som behöver boka kundbesök för att kunna sälja framgångsrikt. Egen säljerfarenhet kan därför variera från rutinerade säljare till de med mindre erfarenhet. Kursinnehållet är utvecklande även för personer med kundkontakt och god telefonvana som vill få nya spetskunskaper inom detta område.

Vad får du med dig hem:

 • Personlig handlingsplan för framgångsrik besöksbokning.
 • Egen mental inställning och påverkan av kundens attityd.
 • Förberedelser, säljmallar och retorikstöd.
 • Intresseväckare: hur vi engagerar kunden redan i dialogens inledning.
 • Metoder för att genomföra effektiv kund- och besöksbokning.
 • Eget manus, utveckla en personlig säljstil.
 • Kommunicera entusiasm och det kundvärde besöket innebär.
 • Verktyg för att följa upp och bekräfta ett besök.
 • Målstyrning. Mätning av kund- och besöksaktivitet mot uppsatta mål.

Utbildningens innehåll

 • Besökbokningens roll i sälj- och köpprocessen.
 • Förberedelser inför framgångsrik kund- och besöksbokning.
 • Självmotivation, säljmallar, retorikutveckling, entusiasm.
 • Kommunikation inriktad mot kundvärde.
 • Inledning av kunddialogen, intresseväckare.
 • Frågeteknik. Att leda kunden med entusiasm till att besluta om ett besök.
 • Invändningshantering.
 • Avslutsteknik: sammanfatta kundvärde och bekräfta bokning.
 • Dokumentation och det kraftfull skriftliga uppföljningsbrevet

Kurstillfälle 1

Kurstillfälle 2

Anmäl dig här

Denna webbplats använder cookies. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.